Glavni Drugo Pogosta vprašanja o mednarodnem študiju

Pogosta vprašanja o mednarodnem študiju

Odhodni

Študenti pravne fakultete Columbia, ki načrtujejo mednarodni študij

Za spodnji razdelek kliknite spodnjo temo:

Kliknite, da odprete Načrtovanje

Kako se študij v tujini razlikuje v upravnem okviru?

Pravna šola Columbia ponuja študentom možnost študija v tujini kot študentje, ki so v celoti poglobljeni v izobraževalni program, ki je strukturiran, upravljan in poučen v drugačni pravni izobraževalni kulturi. Menimo, da je vrednost tega pristopa samoumevna, kljub temu pa se morate zavedati morebitnih stroškov.

program bolnišničnega centra v Harlemu

Medtem ko je bilo za vsakega čezmorskega partnerja preverjeno, ali izpolnjuje visoke akademske standarde Kolumbije, lahko le redka šola kjer koli zunaj ZDA izkoristi podobno globino upravnih virov. Študenti, ki študirajo v tujini, bi tako morali pričakovati koristno intelektualno izkušnjo, pa tudi birokratske in kulturne izzive, ki bi lahko presegli tiste, ki jih običajno najdemo v pravnem izobraževalnem okviru ZDA. Študentje, ki nikoli niso študirali ali živeli v tujini, se pred oddajo vloge močno spodbujajo, da se o teh vprašanjih pogovorijo z Uradom za mednarodne programe.

Ali lahko študentje s premestitvijo študirajo v tujini?

Študentje, ki prestopijo, lahko študirajo en semester v tujini, vendar niso upravičeni do prijave na programe dvojne diplome, ki pomenijo, da je treba celotno 3L leto preživeti v tujini.

Po sprejetju na študij v tujini morate pri matičnem uradu vložiti prošnjo za odhod na semester v tujino. Pošljite kratek e-poštni naslov Urad za registracijske storitve pojasnilo, v kateri program ste bili sprejeti in zakaj želite sodelovati v programu. V večini primerov se tem peticijam ugodi. Pisarna vam običajno priporoči, da se v času, ko ste na Columbiji, udeležite potrebnih tečajev črnih črk in pred odhodom v tujino pogovorite z Uradom za karierne storitve ali pobudami socialne pravičnosti.

Kako verjetno bom sprejet v svoj izbrani program? Ali obstajajo omejitve za študente za različne programe?

V preteklosti je večina prosilcev lahko sodelovala v programu prve ali druge izbire. Številni programi so omejeni na dva ali tri nominirance na leto.

Programi Global Alliance so zasnovani za sprejem večjega števila študentov. Oxford Global Alliance lahko sprejme največ pet; Amsterdam Global Alliance lahko sprejme osem; Paris Global Alliance lahko vzame 16. Program programov s čakalnimi seznami se običajno premakne. Vendar pa bo to, ali se seznam očisti, navsezadnje odvisno od števila prijaviteljev za določen program v danem letu.

Ali moram za študij v tujini govoriti jezik države gostiteljice?

Nekateri programi zahtevajo tekoče znanje jezika, npr. za Pariz I / Sorbono morate govoriti francosko. V Buenos Airesu morate govoriti špansko. Marsikje lahko v celoti študirate v angleščini, npr. Amsterdam, ILF (Frankfurt), Luksemburg, Bucerius (Hamburg), CEU (Budimpešta), Beida (Peking), Hitotsubashi (Japonska), ESADE (Barcelona), Sciences Po (Pariz) itd.

Bo študij v tujini vplival na mojo usmeritev kariere v javnem interesu?

Študij v tujini je bil zelo koristen za številne študente, ki razmišljajo o poklicu v javnem interesu. Vendar je lahko v navzkrižju z obiskovanjem klinik, praks ali drugih tečajev - ali opravljanjem pro bono -, kar delodajalci v javnem interesu cenijo. Čas čezmorskih študij lahko predstavlja tudi konflikte glede razporejanja koledarjev zaposlovanja v javnem interesu. Če želite izvedeti več, se posvetujte s pobudami za socialno pravičnost.

Kliknite, da odprete Prijava

Ali naj vključim drugo izbiro programa?

Vsekakor bi morali navesti drugo izbiro, če jo imate; na noben način vam ne bo škodilo. Vedno vas bomo poskušali postaviti na prvo mesto in vas bomo čakali, če ne boste našli mesta. Prosimo študente, ko smo izbrani za program, da nas čim prej obvestijo, če želijo sprejeti mesto ali umakniti svoje prijave, tako iz upravnih razlogov kot iz vljudnosti za druge študente na čakalni listi.

Kaj je potrebno za osebno izjavo?

Osebna izjava mora opisovati vaše akademske, poklicne in / ali osebne interese in kako si predstavljate študij v tujini, ki bi jim služil. Izjava mora biti v dveh presledkih in dolga največ dve strani. Prosto napišite ločen odstavek o svoji prvi, drugi in tretji izbiri.

Kaj je potrebno za priporočilo fakultete?

Ko v oddelku za priporočila v oddelku za priporočila vpišete ime profesorja, bo oseba, ki ste jo določili za priporočevalca, od sistema prejela e-poštno sporočilo, v katerem bo zahtevala, naj odkljuka: a) toplo priporočam, b) priporoča, c) ne vedeti dovolj, da priporočam, ali d) ne priporočam.

Priporočevalcu je tudi naročeno, da lahko prosto komentira študenta. Večina priporočilcev tam napiše nekaj vrstic (npr. O tem, kako vedo in zakaj vas priporočajo). Še posebej priporočljivo je, da je vaš priporočevalec pripravljen napisati nekaj vrstic za bolj konkurenčne programe.

Ali priporočila veljajo enako Rok do 1. marca kot preostanek prijave?

Pred koncem prijavnega obdobja morate v spletno prijavo, ki jo želite oddati, navesti ime profesorja / priporočevalca. Ko prejmejo e-pošto iz našega sistema, mora profesor narediti naslednji korak in predložiti obrazec, ki ga prejme. Če se profesorji ne bodo pravočasno odzvali, bo Urad za mednarodne programe nadaljeval z opomniki. Čeprav študentje ne bodo kaznovani zaradi zamud pri prijavi, morate zgodaj zaprositi, da ne boste zamujali s postopkom odločanja.

Kateri programi imajo co ali predpogoje?

 • Pre ali Corequisite: Amsterdamsko globalno zavezništvo v mednarodnem kazenskem pravu - L6269: Mednarodno pravo (ali L6183: ZDA in mednarodni pravni sistem ). Opomba: V Amsterdamu se lahko sprejme mednarodno pravo, vendar brez dodatnih kreditov. Za študente, ki oddajo prijave februarja 2021 in pozneje, Mednarodno pravo bo predpogoj za Amsterdamsko globalno zavezništvo, vendar ga bo še vedno mogoče sprejeti kot pogoj za študente na izmenjavi v semestru v Amsterdamu.
 • Predpogoji: Pariško globalno zavezništvo v globalnem poslovnem pravu in upravljanju - L6231: Korporacije; L6269: Mednarodno pravo (ali L6183: ZDA in mednarodni pravni sistem). Tečaje lahko opravite kadar koli pred pariškim semestrom.
 • Predpogoji: Oxford Global Alliance in Law and Finance - L6231: Korporacije; L6423: Uredba o vrednostnih papirjih; L6232: Korporativne finance; L6202: Napredno korporacijsko pravo: združitve in prevzemi (ponavadi je na voljo v spomladanskem semestru in včasih ni na voljo jeseni; v idealnem primeru bi morali kandidati načrtovati sprejem L6202 spomladi leta 2L). Tečaji se lahko izvajajo kadar koli pred semestrom v Oxfordu.
  • Ne moremo jamčiti, da se bo v jeseni 3L leta ponudil kakšen poseben tečaj, zato bi si morali študentje v idealnem primeru prizadevati, da do konca 2L leta opravijo tri do štiri te tečaje. Zapomni si to Korporacije je na splošno pred- ali osnovni pogoj za druge predpogoje.
 • Dvostopenjski programi nimajo predpogojev, vendar morajo študentje za sodelovanje v teh ali drugih študijah v tujini izpolniti vse zahteve za doktorat znanosti.

Kako naj na prijavi pokažem, da sem se udeležil ali trenutno opravljam predpogoj?

Aplikacija vpraša, ali ste sprejeli vsako predhodno ali osnovno zahtevo. Označite Da na vprašanju samo, če imate c izčrpan tečaj ali so trenutno vpisan v tečaju. Če se nameravate udeležiti tečaja v prihodnjem semestru, označite Ne, da vas bomo s temi informacijami opozorili na manjkajoče tečaje v prihodnosti.

Kliknite, da odprete Stroški

Ali bom še naprej plačeval šolnino in šolnine Columbia med študijem v tujini?

chaplinsky v.new hampshire case brief

Da. Študentje iz Columbije, ki sodelujejo v študijskih programih v tujini, bodo še naprej plačevali šolnino za Columbia, pa tudi pristojbine za zdravstveno službo in (razen če se jim ne odpovedujejo). Večina drugih šolnin v kampusu, vključno s štipendijami za študentske dejavnosti in univerzitetne ustanove, se med študijem v tujini opusti. Šolnina za Columbia plačuje tudi administrativne storitve, ki jih zagotavlja Urad za mednarodne programe v podporo študentom v tujini in upravljanje več kot dva ducata institucionalnih partnerstev.

Vsem študentom, ki se udeležujejo študijskih programov v tujini, bo Columbia Health še naprej zaračunavala pristojbino za zdravstvene in povezane storitve. Pristojbina plača vrsto zdravstvenih podpornih storitev Columbia za študente v tujini, vključno s telefonskim dostopom do svetovalnih služb za duševno zdravje in odzivanjem na spolno nasilje; po potrebi tudi upravna pomoč pri zdravstveni negi, evakuaciji in repatriaciji.

Kako vpliva na finančno pomoč študij v tujini?

Študentje enoletnega ali enoletnega študija v tujini plačujejo enako šolnino in imajo enak študentski proračun, kot če bi študirali na Kolumbiji, zato njihova finančna pomoč ne vpliva.

Znesek institucionalne pomoči (štipendija ali posojilo) za študente, ki se udeležujejo enoletnega ali enoletnega študija v tujini, ni prilagojen. Študenti, ki potrebujejo dodatna posojila iz kreditnih programov za pokritje višjih življenjskih stroškov, morajo pisno poslati uradu za finančno pomoč in zahtevati obrazec za prilagoditev proračuna. Na vse načine se bomo potrudili, da bomo upoštevali utemeljene zahteve, ki so dokumentirane.

Za več informacij o tej temi glejte obrazec Finance in Financial Aid for Columbia Law School J.D. Student, ki sodelujejo v študijskih programih v tujini. Vsi študentje morajo prebrati in podpisati ta obrazec, preden se udeležijo študijskih programov v tujini.

Za katere druge stroške bom odgovoren?

Odgovorni ste za življenjske stroške v tujini, vključno s potovanji v tujino in iz tujine, stroški bivanja, hrano, komunalne storitve, zabavo, stroški tiskanja in dovoljenja za prebivanje. Obiščite Urad za mednarodne programe in si oglejte vzorce življenjskih stroškov v različnih tujih institucijah.

Kliknite, da odprete Zdravstveno zavarovanje

Ali se lahko med študijem v tujini opustijo pristojbine za zdravstveno zavarovanje Columbia?

Oprostitev sicer obveznih pristojbin za zdravstveno zavarovanje Columbia lahko zahtevate tako, da Uradu za skladnost zavarovanja in imunizacije Columbia University predložite dokazilo o ustreznem nadomestnem kritju za celo leto (tudi če študirate samo semester v tujini). Odpovedi praviloma niso odobrene samo en semester. Ne glede na to, ali se odobri opustitev, univerzitetna politika zahteva, da so vsi študentje še naprej odgovorni za plačilo pristojbin za zdravstvene in povezane storitve v tujini.

Udeleženci načrtov zdravstvenega zavarovanja Columbia bodo morali plačati iz svojega žepa za zdravstvene storitve, vključno z rutinskimi zdravniškimi in specialističnimi obiski, ter Aetni Student Health v povračilo predložiti račune in razčlenjen račun. Če ste včlanjeni v načrt, ki ni vključen v Kolumbijo, boste verjetno morali v svoj načrt zdravstvenega zavarovanja prijaviti nujne zdravstvene primere in zdravstvene stroške, ki nastanejo na mednarodni ravni, pri čemer bodo nadaljnji zahtevki takoj predloženi, kot je primerno.

V vsakem primeru se pred potovanjem pripravite tako, da pregledate zahteve glede poročanja in povračila stroškov svojega zdravstvenega zavarovanja.

Poleg katerega koli drugega kritja, ki ga imate, lahko nekatere partnerske šole (npr. Amsterdam, Pariz 1 in Science Po) zahtevajo dokazilo o določenem posebej opredeljenem mednarodnem kritju ali dodatnem zavarovanju. Za podrobnosti si oglejte vsako posamezno stran programa.

Kliknite, da odprete Priprave na študij v tujini

Kako lahko zaprosim za študentski vizum / dovoljenje za prebivanje?

Vsi udeleženci morajo izpolnjevati pogoje za študentski vizum države gostiteljice in imeti potni list, veljaven šest mesecev po začetnem potovanju. Posebni postopki za prijavo se razlikujejo glede na državo in državljanstvo.

Ne-ZDA državljani bi morali preveriti trenutne zahteve za vizume in si dovoliti dodaten čas; v nekaterih primerih postopek izdajanja vizumov zanje lahko traja dlje kot za državljane ZDA.

Proces za izdajo vizuma začnite takoj po prejemu uradnega pisma o sprejemu, saj bodo morda potrebni sestanki za izdajo vizuma in mesta se bodo hitro napolnila. Če odložite nalogo načrtovanja sestanka, vam lahko prepreči, da bi pravočasno prejeli vizum za vpis v tečaje v tujini. Če ne morete študirati v tujini in se niste pravočasno dogovorili za vpis na Columbijo, boste morda morali vzeti dopust.

Kako dobim potrdilo / kartico zdravstvenega zavarovanja, če je to potrebno za vizum?

Študenti v načrtu Columbia bi morali poklicati telefonsko linijo za pomoč strankam pri Aetna Student Health na 800-859-8471. Zahtevali bodo nekatere osnovne podatke, kot so številka osebnega zavarovanja, datum rojstva, naslov in razlog za pridobitev potrdila (npr. Upravičenost do vizuma). Potrdila lahko brezplačno pošljete po faksu ali po pošti v sedmih do desetih delovnih dneh.

Študenti, ki niso vključeni v načrt Columbia, morajo z lastnim zavarovalnim načrtom preveriti, ali izpolnjujejo tuja šola ali vladna merila za kritje v tujini.

Ali lahko v dveh semestrih na pravni fakulteti Columbia sodelujem v dveh različnih semestrskih programih v tujini?

Ne. Kredita za dva semestra v tujini lahko prejmete le, če sodelujete v enem od naših dvojnih programov, ki vključuje preživljanje obeh semestrov 3L letnika v Londonu, Parizu ali Frankfurtu.

Ali lahko sodelujem v zunanji praksi, če semester sem študiral v tujini?

Windows 8.1 Enterprise ISO

Da. Lahko se prijavite in lahko sodelujete, če ste sprejeti. Poskrbite, da boste kot vedno izpolnili vse zahteve glede stopnje.

Kliknite, da odprete Nastanitev

Ali lahko oddajam stanovanje v Columbiji v podnajem, ko grem v tujino?
Če oddajate program, ki ga je odobril Columbia, in niste na zadnjem semestru v Columbiji, tj. če ste v jesenskem semestru 3L v tujini ali sta 2L stran za kateri koli semester. Izpolniti boste morali obrazce za podnajem in dobiti podpis stanovanjske zveze pravne šole v Študentskih storitvah.

Na mednarodni pravni fakulteti Columbia imamo veliko študentov na mednarodni izmenjavi, zlasti jeseni. Zelo si želijo najti priročna in cenovno ugodna stanovanja in z veseljem vas bomo kontaktirali. Vsako leto veliko prihajajočih študentov na izmenjavi odda pod stanovanje Columbijo stanovanja študentom pravne fakultete Columbia, ki za semester odidejo v tujino.

Izjema: V nekaterih primerih lahko diplomanti na pravni fakulteti (ne na Columbia University Housing) oddajo podnajem v spomladanskem semestru, če se zavežejo, da bodo ostali v svojih enotah, da bi se po zaključku študija lahko udeležili pravosodnega izpita.

Če lahko študiram v tujini v zadnjem semestru pred diplomo, ali lahko oddajem / obdržim svojo enoto?
Študenti v zadnjem semestru morajo popolnoma izprazniti svojo stanovanjsko enoto v Columbiji. Študenti morajo predložiti 30-dnevno obvestilo o svojem načrtu in bodo odgovorni za najemnino do dneva, ko se bodo odselili in vrnili ključe. Študenti, ki se spomladi odpravijo v tujino, morajo izprazniti svoja stanovanja do 31. decembra, da se izognejo plačilu šolnine za naslednji semester.

Če se spomladi odpravim v tujino, ali se lahko vrnem na pravno fakulteto, da bi študiral pri državni odvetništvu?
Na žalost študentje 3L ne smejo spomladi obdržati svojih stanovanj, da bi se vrnili po državno pravosodno stanovanje. Študenti Oxford Global Alliance, katerih program se konča marca, se lahko odločijo, da bodo obdržali stanovanje ali se mu odpovedali, in bodo lahko zaprosili za bivanje v študentskem oddelku, vendar v tujini ne smejo oddajati podnajema.

Kliknite, da odprete Podporne storitve

Ali bom imel dostop do nujne pomoči?

Univerza je ohranila Mednarodni SOS (ISOS) za zagotavljanje nujne medicinske pomoči pri potovanjih po vsem svetu, ki vključuje medicinsko in evakuacijsko kritje za fakultete, osebje in študente, medtem ko so v tujini na potovanjih, povezanih s Kolumbijo. Prav tako se lahko obrnete na ISOS, ki vam bo pomagal najti priročno in ustrezno oskrbo v neposredni bližini vaše lokacije.

Katere storitve podpore za duševno zdravje so na voljo?

Za boljšo podporo potrebam duševnega zdravja podružnic univerze Columbia v tujini Univerza ponuja dve dodatni storitvi ISOS: Enhanced Emotional Support in LiveChat.

 • Izboljšana čustvena podpora omogoča popotnikom v Columbiji do pet brezplačnih svetovalnih sej (na potovanje) s pooblaščenim izvajalcem duševnega zdravja v tujini. Te seje lahko potekajo po telefonu, Skypeu ali - če je na voljo - osebno po vaši izbiri. Dostop do te ponudbe je na voljo 24 ur na dan, 7 ur na dan, tako da pokličete namensko šolsko linijo ISOS na številki +1 215-942-8478. Za študente, ki so dali privolitev, se bo kontinuiteta oskrbe s Svetovalno psihološko službo (CPS) usklajevala, ko se študent vrne v kampus.
 • LiveChat omogoča podružnicam Columbia, ki so prenesle aplikacijo ISOS Assistance (na voljo na platformah Apple, Android in Windows), da v realnem času 24/7 klepetajo s predstavnikom ISOS glede morebitnih zdravstvenih, varnostnih ali varnostnih težav. Ker se LiveChat lahko uporablja prek signala Wi-Fi, ne zaračunava podatkov / gostovanja.
Kliknite, da odprete Invalidske nastanitve

Katere invalidske nastanitve so na voljo?

Pravna šola Columbia ne ponuja lastnih študijskih programov v tujini, temveč študente umešča v stalne akademske programe, ki jih vodijo partnerske šole. Mednarodni standardi za kvalifikacijo invalidnosti in s tem povezane nastanitve se lahko razlikujejo glede na partnersko šolo ali mesto / državo. Nekateri programi morda nimajo številnih standardnih nastanitvenih enot za invalide, ki jih najdemo v Columbiji in po vsej ZDA. Študentje naj se posvetujejo z Uradom za mednarodne programe o razmerah na določenih šolah in možnosti, da zahtevajo primerno prilagoditev (npr. fizična dostopnost in podaljšan čas na izpitih) za dokumentirane invalidnosti. Pomembno je, da se študentje, ki potrebujejo takšno nastanitev, več mesecev pred potovanjem v tujino obrnejo na tujo ustanovo.

Kliknite, da odprete Akademiki

Zakaj LawNet kaže samo 10 kreditnih točk za moj semester v tujini?

Dokler ne bomo dobili vašega končnega urnika, bodo študentje na semestrskih programih v tujini registrirani za 10 točk v LawNetu kot ograda. Resnično število kreditnih točk, ki jih boste prejeli za semester, je lahko večje ali manjše od tega. Ko dobimo informacije o tečajih študentov, bomo določili enakovredno število kreditnih točk na pravni fakulteti in ustrezno posodobili LawNet.

Koliko kreditov lahko zaslužim v tujini?

Na splošno študentje dobijo 11-13 kreditnih točk v tujini. Največje število kreditnih točk CLS, ki jih lahko prenesete v semestru, je enakovredno 13. Za sprejem kreditnih točk iz tečaja, opravljenega na tuji šoli, je treba ugotoviti, da ustreza zahtevam pravne fakultete Columbia.

Občasno študentje dobijo enakovredno devet ali 10 kreditnih točk v tujini in izpolnijo svojo minimalno kreditno zahtevo z nadzorovanimi raziskavami pri profesorju iz Columbije ali v reviji v tujini.

kvalitativna raziskava vsebinske analize

Praviloma Columbia Law School ne daje zaslug J.D. za klinike, prakse in druge programe izkustvenega učenja, izvedene v okviru študija v tujini. Tečaji, opravljeni v tujini, se ne štejejo v odliko Kent ali Stone. Študentje, ki so semester v tujini, so do odlikovanja upravičeni le, če so se v tem študijskem letu prijavili na najmanj 15 ocenjenih kreditnih točk s Pravne fakultete.

Udeleženci pariškega in amsterdamskega zavezništva prejmejo 12 kreditnih točk CLS. Udeleženci iz Oxforda dobijo devet kreditnih točk CLS za določen urnik, poleg tega pa morajo s profesorjem iz Columbije napisati 2-3 raziskovalne naloge pod nadzorom. London LL.M. udeleženci dobijo 18 kreditnih točk CLS za to leto in zahtevajo nadzorovan raziskovalni članek s tremi kreditnimi točkami, da dosežejo 21 kreditnih točk CLS. Udeleženci Science Po Dual Degree dobijo 21 kreditnih točk CLS za leto.

Opomba: Udeleženci dvojnega študija Paris 1 in Frankfurt (ILF) bodo za letni študij prejeli 20 kreditnih točk. Potencialni udeleženci naj govorijo z OIP o tem, kako pridobiti eno dodatno kreditno sposobnost.

Kako se mednarodni krediti pretvorijo v kredite na pravni fakulteti?

Pravna šola dodeljuje kredit J.D. za čezmorski študij na način, ki je skladen s standardom ABA 310 (določitev kreditnih ur za tečaj). Glede na razlike v kreditnih politikah med različnimi nacionalnimi izobraževalnimi sistemi mora OIP odločitve o kreditnih nakazilih sprejemati za vsak primer posebej. Na splošno običajno potrebujemo približno 14-15 ur učilnice, vsako pa podpira približno dve uri dela zunaj učilnice za vsak kredit, ki se dodeli J.D.

Vsi tečaji, opravljeni za kredit v tujini, morajo biti predhodno odobreni s strani OIP. Študenti so odgovorni za pošiljanje naslednjih informacij[e-pošta zaščitena]takoj ko dovoljenje za registracijo tečaja ali dodajanje / spuščanje tečaja partnerske šole:

 • Seznam tečajev, za katere se nameravate prijaviti
 • Število tujih kreditnih točk, ki jih partnerska šola dodeli za posamezni tečaj
 • Število učilnic na predavanje za vsak predmet
 • Število predavanj v času trajanja posameznega tečaja
 • Izračun števila predavanj na posamezen razred, pomnožen s številom minut na predavanje, in izračun skupnih minut predavanj

O vseh predlaganih nadaljnjih spremembah tečaja je treba nemudoma poročati OIP v odobritev.

Morda boste morali dodati tečaje ali napisati dodatno nadzorovano raziskovalno nalogo s profesorjem prava Columbia, če sicer ne morete prejeti dovoljenja za prenos zadostnih kreditnih točk na J.D.

Opomba: OIP morda ne bo odobril predlagane izbire tečaja, zato morate imeti dovolj časa, da naredite potrebne spremembe. Za tečaje, ki niso upravičeni do odobritve (npr. Študij jezikov) ali se ponujajo zunaj pravne fakultete partnerske šole (npr. V poslovni šoli), se kredit ne bo odobril.

Ali lahko dobim kredit za jezikovne tečaje v tujini?

Ne. Nepravni tečaji, opravljeni v tujini, se ne štejejo v doktorat.

Ali je obiskovanje pouka obvezno na tujih šolah?

Politika je odvisna od šole. Ponekod je udeležba obvezna, če želite prejeti kredit iz tuje šole. Na primer, na nekaterih pariških šolah lahko več kot dve odsotnosti privedeta do neuspešnega pouka. Noben tuji kredit ne bi pomenil nobenega kredita v Columbiji. Od vas se pričakuje, da obiskujete pouk, upoštevate pravila partnerske šole in dobro zastopate pravno šolo Columbia v tujini.

Se bodo ocene študija v tujini pojavile na prepisu moje pravne fakultete?

Prepise z ocenami boste prejeli s partnerske pravne fakultete. Ocene, pridobljene v tujini, ne bodo navedene v vaših prepisih Columbia; v prepisu Columbia bo navedeno le število kreditnih točk, pridobljenih v okviru mednarodnega študija v tujini.

Vendar bo Columbia podelila - in prepis Columbia bo samo odseval - zasluge za odobrene tečaje, ki jih opravite z oceno C ali več. Študentom na splošno ni dovoljeno hoditi na pouk v tujino na podlagi opravljene oz.

Ali lahko izpolnim zahteve po pro bono v tujini?

Da. S predhodnim soglasjem SJI lahko pro bono opravljate delo v tujini ali na daljavo. Preden začnete s projektom, pridobite to odobritev.

Ali lahko izpolnim svojo izkustveno zahtevo v tujini?

Ne, vaših šest izkustvenih kreditnih točk mora biti izpolnjenih, ko ste v Columbiji.

Ali lahko še naprej delam o reviji, ko sem v tujini?

lahko potujem na opt

Časopisi določajo lastne politike glede tega, ali lahko študentje preživijo semester ali leto zunaj Kolumbije. Številne revije omogočajo študentom, da preživijo semester ali leto v tujini ter delajo na daljavo in / ali pridobijo kredit v tujini, vendar je vedno najbolje, da se posvetujejo z njimi. The Columbia Law Review omogoča omejenemu številu članov študij v tujini.

Kakšne ocene študija v tujini moram oddati?

Predložiti morate evalvacije tečajev in programov. Vrednotenje tečajev mora biti približno pol do ene strani za vsak razred in mora vključevati določene stvari, zajete v tečajih, ter dati povratne informacije o vaših vtisih o tečajih in profesorjih na splošno. Končne ocene programa morajo biti čim bolj podrobne - več povratnih informacij, bolje. Udeleženci dvojnega študija morajo predložiti vmesne in končne ocene programa.

Ali moram za opravljanje državnega pravosodnega izpita diplomirati ali opraviti diplomo?

Pravila se razlikujejo glede na državo, zato se obrnite na urad za registracijske storitve in odvetniško zbornico vaše države (o posebnih časovnih okvirih za druge zahteve, kot so pro bono ure in test MPRE). V nekaterih zveznih državah, vključno z New Yorkom, lahko študentje univerzitetnega študija na splošno sedijo za odvetniško pisarno, če so zahteve za diplomo uspešno izpolnjene, tudi če jim diploma še ni dodeljena.

Ali moram po opravljenem državnem pravosodnem izpitu na tuji pravni fakulteti izpolniti spričevalo pravne fakultete? Kako to naredim?

Po opravljenem državnem pravosodnem izpitu boste morali vsako pravno šolo, ki ste jo obiskovali, vključno s tujino, to potrditi z izpolnitvijo izvirnega potrdila o pravni fakulteti. Določite kontaktno osebo, ki ji lahko to pošljete. Če potrebujete pomoč pri iskanju kontaktne osebe, o tem obvestite OIP. (Vsaka partnerska šola v tujini mora določiti odgovorno kontaktno osebo za tamkajšnje študente Columbia.)


Zanimivi Članki

Izbira Urednika

Viri cepiva COVID-19
Viri cepiva COVID-19
Pomoč sosedom pri iskanju storitev in najnovejših informacij o cepivu COVID-19.
Ekskluzivne štipendije in prakse
Ekskluzivne štipendije in prakse
Po diplomi imajo študentje priložnost, da se odpotujejo številnim posebnim plačanim podiplomskim delovnim mestom, ki trajajo od treh mesecev do enega leta. Nekatere priložnosti temeljijo na Columbiji. Drugi so na prodajnih mestih v ZDA in v tujini. Priložnosti se razvijajo vsako leto. Tu so navedena podjetja, ki so nedavno sodelovala. Informacije o prijavi bodo na voljo tukaj.
Ekranizacija sedmih kolumbijskih filmov v Cannesu 2021
Ekranizacija sedmih kolumbijskih filmov v Cannesu 2021
To so: Clara Sola, Murina, Libertad, Dol s kraljem in Ali si danes osamljen ?, ter kratka filma Céu de Agosto (avgustovsko nebo) in Ma Shelo Nishbar (Če ni zlomljeno).
Genij pri delu: Kako je Franz Boas ustvaril področje kulturne antropologije
Genij pri delu: Kako je Franz Boas ustvaril področje kulturne antropologije
Pred stoletjem, ko so ljudje verjeli, da inteligenco, empatijo in človeški potencial določajo rasa in spol, je Franz Boas pogledal podatke in se odločil, da se vsi motijo. V tem odlomku iz nove knjige Bogovi z zgornjega zraka je Charles King profiliral mavericka profesorja iz Kolumbije.
Ali lahko meditacija in joga pomagata zmanjšati tesnobo, povezano s COVID-19?
Ali lahko meditacija in joga pomagata zmanjšati tesnobo, povezano s COVID-19?
Študija na univerzi Columbia poskuša odpraviti povečan stres med pandemijo.
NPD proti mestu Zittau
NPD proti mestu Zittau
Global Columbia Global Freedom of Expression želi pospešiti razumevanje mednarodnih in nacionalnih norm in institucij, ki najbolje varujejo prosti pretok informacij in izražanja v medsebojno povezani svetovni skupnosti z glavnimi skupnimi izzivi. Da bi dosegel svoje poslanstvo, Global Freedom of Expression izvaja in naroča raziskovalne in politične projekte, organizira dogodke in konference ter sodeluje in prispeva k globalnim razpravam o zaščiti svobode izražanja in informacij v 21. stoletju.
Jane M. Spinak
Jane M. Spinak
Jane M. Spinak, priznana zagovornica dobrobiti otrok in mladoletniškega pravosodja, je soustanovila klinike Columbia Law, ki so se osredotočale na zastopanje družin in otrok. Spinak trenutno vodi kliniko za zastopanje mladostnikov, ki zastopa najstnike in mlade odrasle, ki ostajajo iz rejništva. Od leta 2001 do 2006 je bil Spinak direktor kliničnega izobraževanja na pravni fakulteti. Spinak je specializiran za mladoletniško pravosodje, zagovorništvo otrok in reformo družinskega sodišča - poučevanje, pisanje, predavanje in mentorstvo študentom, ki jih zanimajo javne službe. Njena sedanja štipendija se osredotoča na zgodovino in učinkovitost Družinskega sodišča. Napisala je knjige in članke za otrokove zagovornike, odvetnike in sodnike; sodeloval je v številnih odborih in delovnih skupinah, ki se ukvarjajo s potrebami in pravicami otrok in družin; in je o teh vprašanjih veliko izobraževal in predaval pravnikom, socialnim delavcem in strokovnjakom za duševno zdravje. Spinak poučuje tudi poklicno odgovornost in zunanji program Pro Bono Scholars. Preden se je leta 1982 pridružil pravni fakulteti Columbia, je Spinak delal kot uslužbenec v oddelku za pravice mladoletnikov pri Društvu za pravno pomoč v New Yorku. Med letoma 1995 in 1998 je bil Spinak na dopustu iz Kolumbije kot odvetnik oddelka za pravice mladoletnikov. Spinak je član Stalne pravosodne komisije za pravosodje za otroke v državi New York in je član Županovega svetovalnega odbora za sodstvo. Med letoma 2008 in 2011 je bila sopredsednica projektne skupine za družinsko sodišče v New Yorku, ki jo je ustanovilo Združenje pravnikov okrožja New York. Je svetovalka za ALI-jevo preoblikovanje zakona, otrok in zakona. Bila je predsednica ustanovnega odbora Centra za zastopanje družin, zagovorniške in politične organizacije, ki skrbi za zagotavljanje pravic staršev v postopkih za zaščito otrok, in še naprej deluje v upravnem odboru centra.